داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

پادکست: صدایی که هم‌اکنون می‌شنوید | نویسنده: زینب ذوالفقاری | راوی: ستاره پسیانی

جایزه ارغوان با همکاری رادیو گردون تقدیم می کند

داستان صدایی که هم‌اکنون می‌شنوید

نویسنده/زینب ذوالفقاری

راوی/ستاره پسیانی

موسیقی/مانی مزکی

و با تشکر از حمید بیکی

۱۲ دقیقه

از داستان های برگزیده ی سومین دوره جایزه ارغوان
سال تولید ۱۴۰۰

در igtv ،وبسایت و کانال جایزه ارغوان و همچنین در igtv و کانال رادیو گردون و در sound cloud و اپلیکیشن اپل پادکست در دسترس است