داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

پادکست: کجایی بهار؟ | نویسنده: متینه ایقائی | راوی: سارا بهرامی


جایزه ارغوان با همکاری رادیو گردون تقدیم می کند

داستان کجایی بهار؟

نویسنده/متینه ایقائی

راوی/سارا بهرامی

موسیقی/یمین آتشی

شاعر/اسکندر آبادی

۱۸ دقیقه

از داستان های برگزیده ی اولین دوره جایزه ارغوان 

سال تولید / ۱۳۹۹

در igtv ،وبسایت و کانال جایزه ارغوان و همچنین در igtv و کانال رادیو گردون و در sound cloud و اپلیکیشن اپل پادکست در دسترس است