داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

پادکست: روسیاه | نویسنده: منوچهر زارع‌پور | راوی: سارا رسول‌زاده

جایزه ارغوان با همکاری رادیو گردون تقدیم می کند

داستان روسیاه
نویسنده/منوچهر زارع‌پور
راوی/سارا رسول‌زاده
موسیقی/انتخابی
۱۶ دقیقه
از داستان های برگزیده ی دومین دوره جایزه ارغوان
سال تولید / ۱۳۹۹

در igtv ،وبسایت و کانال جایزه ارغوان و همچنین در igtv و کانال رادیو گردون و در sound cloud و اپلیکیشن اپل پادکست در دسترس است