داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

برگزاری کلاس آموزشی نفرات برگزیده ی سومین دوره جایزه ارغوان

برگزاری کلاس آموزشی نفرات برگزیده ی سومین دوره جایزه ارغوان

برگزاری کلاس آموزشی نفرات برگزیده ی سومین دوره جایزه ارغوان در موسسه فرهنگی هنری این/جا میان شهر با حضور استاد احمد پوری

3179422C-675B-4902-BBEF-19DF9792F568

C0F5C696-B625-4564-A03D-BC22A89D00D3

B4ED2E36-D50B-40DA-A9B2-25ACECFD56AB

DD0C393F-5BBA-4BE7-B648-ABABF853FEF5