آرشیو: خبرهای دور دوم

برگزاری کارگاه داستان نویسی نفرات برتر اولین دوره جایزه ارغوان در موسسه فرهنگی هنری این/جا با حضور آقای احمد پوری

برگزاری کارگاه داستان نویسی نفرات برتر اولین دوره جایزه ارغوان در موسسه فرهنگی هنری این/جا با حضور آقای احمد پوری به گزارش روابط عمومی جایزه ارغوان کارگاه داستان نویسی نفرات برتر اولین دوره جایزه ارغوان در موسسه فرهنگی هنری این / جا با حضور آقای احمد پوری برگزار شد. ایشان در حاشیه برگزاری این کارگاه […]