داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

مسابقه داستان کوتاه (دور سوم)

[iphorm_popup id=”5″ name=”دور سوم داستان کوتاه”]تغییر به متن یا کد HTML که روی پاپ آپ تاثیر میگذارد[/iphorm_popup]مهلت ارسال آثار به اتمام رسیده است.