داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

کتاب «آخرین روزهای سال» منتشر شد

کتاب «آخرین روزهای سال» منتشر شد

WhatsApp Image 2019-03-02 at 11-1.07.45 AM(1)

کتاب «آخرین روزهای سال» مجموعه داستان‌های برگزیده‌ی اولین دوره‌ی جایزه‌ی ارغوان توسط نشر مرکز منتشر شد