داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

مسابقه داستان کوتاه ارغوان

با تاييد اين متن اعلام مي نمايم كه   كليه‌ي حقوق مادي اثر فوق را پس از برگزيده شدن به عنوان ۳۰ داستان منتخب از جمله حق انتشار و تكثير آن  با رعايت كليه‌ي قوانين فعلي يا آتي كشور و به ويژه قانون «حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران» و متمم‏ها و تغييرات احتمالي آتي اين قانون و نيز قوانين و معاهده‏نامه‏هاي بين‏المللي فعلي يا آتي جاري در ايران به طور انحصاري و دائمي به نشر «هفت‌رنگ» واگذار می‏كند. اين حق شامل تكثير و چاپ و انتشار و توزيع اثر به هر طريق از جمله چاپ در قطع‌هاي مختلف، مصور، لوكس و به همه زبان‌ها و در همه كشورها و انتشار به صورت «كتاب صوتی» (audio book) و «كتاب الكترونيكي» (e-book) و تهيه و اجراي نمايش‌نامه، فيلم‌نامه (فيلم سينمايي و تلويزيوني) از اثر و يا ترجمه آن به طور كامل يا جزئي به هر زبان و انتشار ترجمه اثر به هر شکل مي‏شود و نشر «هفت‌رنگ» حق انتشار اثر را به زبان فارسی به طور انحصاری و دائمی به صورت کتاب کاغذی به نشرمرکز به شماره ثبت ۵۷۰۴۸ (شماره پروانه نشر ۱۱۴، تاريخ صدور۱/۹/۶۹) واگذار می‌کند.

 

 

نام

نام خانوادگی

کد ملی

شماره شناسنامه

نام پدر

سال تولد

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس پستی

کد پستی

آدرس ایمیل