داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

فیلم کوتاه

جايزه ي فرشته

دوره ي سوم

موضوع : عصر جمعه

شرایط شرکت در مسابقه (بخش فيلم كوتاه)

فيلم ها باید حداكثر 3 دقيقه و فرمت آن  MXF, MOV (H.264), MPEG 4 (H.264) , MPEG 2 , DV AVIباشد و

در سامانه ي وب سایت جایزه ی فرشته بارگذاري و يا DVD  آن توسط پست به آدرس دبير خانه ارسال  شود.

www.jayezehfereshteh.ir

شريعتي ـ پايين تر از پل صدر ـ پلاك 1671 ـ كد پستي 1939614354  ـ    شهر كتاب فرشته

تكميل  فرم ثبت نام آنلاين الزامي است .

هر نفر حد اكثر  1 فيلم را مي تواند در مسابقه شركت دهد .

فيلم ها باید حداكثر 3 دقيقه باشد .

فيلم ها نبايد در جشنواره ي ديگري انتخاب و به نمايش در آمده باشند.

فيلم ها بايد اولين ساخته ي فيلم سازان باشد .

فيلم سازان تنها يك بار مي توانند فيلم خود را به دبير خانه جشنواره ارسال نمايند و امكان اصلاح و ارسال مجدد وجود ندارد .

فيلم هايي كه استاندارد هاي فني و نمايشي را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف مي گردند .

دبير خانه جشنواره هيچ گونه مسوليتي در برابر آسيب هاي ناشي از ارسال نا مطلوب آثار از جانب شركت كننده را نمي پذيرد .

پس از راه يابي فيلم ها به جشنواره امكان خارج كردن آن ها از برنامه وجود ندارد .

درباره ي موارد پيش بيني نشده كه درمقررات حاضر لحاظ نگرديده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن و تغيير در بعضي از مقررات مسوليت با دبير خانه جايزه ي فرشته است و نظر دبير خانه قاطع و مصون از هرگونه اعتراض و ادعايي است .

تكميل فرم تقاضاي شركت به معناي رضايت شركت كننده  از انتشار اثر به صورت دي وي دي در كتاب مربوط به برگزيدگان دوره سوم جايزه ي فرشته پس از برگزيده شدن به عنوان فيلم منتخب خواهد بود.

فرم تقاضاي شركت در مسابقه بايد توسط تهيه كننده و يا نماينده ي قانوني ايشان تكميل شود .

در صورت كپي برداري يا استفاده از آثار ديگران فيلم مورد نظر  حذف خواهد شد .

قوانين , مناسبات و هنجارهاي جامعه  در انتخاب فيلم ها ي  كوتاه براي شركت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد .

مسئوليت رعايت نكردن هريك از موارد ذكر شده به عهده ي شركت كننده است .

تكميل فرم تقاضاي شركت در جشنواره به معناي قبول تمام مقررات مي باشد .

مهلت ارسال آثار از 1 دي 1395 تا  15 فروردين 1396 خواهد بود .

متولدين بهمن 1357 به بعد مي توانند در مسابقه شركت كنند .

مراسم اختتاميه با معرفي برندگان  در خرداد 1396 طي مراسمي در شهر كتاب فرشته برگزار خواهد شد .

 

تمامي شركت كنندگان مي توانند آخرين اخبار  و اطلاعات  راجع به جايزه ي فرشته و مراحل داوري را   از طريق وب سايت  جايزه ي فرشته jayezehfereshteh.ir  پيگيري كنند .

 

توضيحات

دوستان عزيز هدف از برگزاري اين مسابقه كشف استعدادهاي جديد و قرار گرفتن آنها در كنار كتاب از همان قدم اول است .

موضوع اين دوره عصر جمعه است,  بنابرين فيلمي ساخته شود كه در مورد عصر جمعه باشد . به اين منظور كه هر نوع نگاهي به موضوع عصر جمعه داريد در فيلم نمايش دهيد.

اين فيلم ها بايد اولين ساخته ي فيلم سازان باشد(فيلمسازان فيلم اولي باشند).

به غير از تنديس و جايزه نقدي به نفر اول و اهدا لوح تقدير به نفرات اول تا دهم يك دي وي دي شامل 10 فيلم منتخب همراه با كتاب دوره سوم جايزه فرشته انتشار مي يابد .

شما مي توانيد فيلم ها را در وب سايت بارگزاري و يا از طريق پست به آدرس دبيرخانه ارسال كنيد. فايل ها و دي وي دي ها بايد به صورت فرمت هاي اعلام شده فرستاده شود .

MXF, MOV (H.264), MPEG 4 (H.264) , MPEG 2 , DV AVI

دبيرخانه ي جايزه فرشته هيچگونه منعي براي استفاده از ابزارهاي مختلف فيلمسازي در نظر نمي گيرد, در نتيجه فيلمسازان مي توانند با هرگونه ابزار مورد نظر خود (دوربين هندي كم, موبايل ,… ) فيلم ساخته و با كيفيت مورد نظر دبيرخانه ي جايزه فرشته و با فرمت هاي اعلام شده اثر خود را ارسال كند.

 

تذكر مهم

با توجه به تك مرحله اي بودن دريافت آثار ,در صورت راهيابي هر فيلم به بخش مسابقه ,فايل ارائه شده به عنوان اثر نهايي جهت داوري به نمايش در خواهد آمد, از اين رو ضروري است فيلمسازان از ابتدا نسخه ي نهايي اثر را با كيفيت مناسب به دفتر جشنواره ارسال نمايند. قابل ذكر است است به دليل تراكم آثار و محدوديت زماني , فرمت هاي متفرقه يا فايل هاي معيوب در مرحله ي نهايي شركت داده نخواهند شد.