داستان کوتاه فیلم کوتاه انصراف

«رونمایی از پوستر سومین دوره‌ی جایزه ارغوان با طراحی مجید عباسی»

«رونمایی از پوستر سومین دوره‌ی جایزه ارغوان با طراحی مجید عباسی»

پوستر سومین دوره جایزه ارغوان

پوستر سومین دوره‌ی جایزه ارغوان به طراحی مجید عباسی، گرافیست پیشکسوت و با عکسی از اشکان صادقی رونمایی شد.

عباسی درباره این پوستر می‌گوید: طراحی پوستر و فراخوان سومین «جایزه‌ی ارغوان» با استفاده از تصویر که مستقیما به موضوع این دوره اشاره دارد – در چارچوب ساختار و رویکرد تایپوگرافیگ برگرفته از پوستر و فراخوان سال قبل – انجام شده است. تصویر، همچنان جایگاه کلیدی دارد و حس «آخرین بار» را از دیدگاه‌های فنی و هنری بخوبی بیان می‌کند. در عین حال تصویر شرایطی را برای مخاطب فراهم می‌کند تا ایشان را با جنبه‌های گوناگون موضوع رقابت این دوره اعم از تجربی و داستانی درگیر کند.